ARaştırma-GEliştirme Faaliyetleri

Ege Biyoteknoloji A.Ş çalışmalarının tamamı Ar-Ge faaliyetleri temelinde yürütülmektedir. Bu kapsamda yeni ürün geliştirme ve mevcut ürün/prosesi iyileştirme başlıkları altında ulusal ve uluslararası platformlarda projelerini sürdürmektedir.