TARİHÇE

Ege Biyoteknoloji A.Ş., “tüm etkinliklerini biyoteknolojinin sağladığı olanaklardannnnn - etik kuralları içinde - yararlanarak gerçekleştirmek ve yeni teknolojiler geliştirmek ilkesi”nden yola çıkılarak 15.08.2000 tarihinde kurulmuş ve 31.12.2004 tarihinde AKOKS Çevre Sanayi A.Ş. şirketini de bünyesine alarak, çalışma alanını genişletmiştir. 
Kuruluşundan bu yana “fosil yakıtların yerine sürdürülebilir alternatiflerinin oluşturulması” hedefi ile “biyodizel üretimi” konusunda uğraş veren Ege Biyoteknoloji A.Ş., geliştirdiği özgün teknolojiye dayalı üretim tesisleri kurmakta; özellikle yerli ve sürdürülebilir hammadde eldesine dönük “Sludgergy – Çamurdan Enerji” ve “Alg Projesi” gibi çağdaş araştırmalara önderlik etmektedir. 

Öztüre Holding A.Ş. bünyesindeki - sektör lideri olan - “Kireç Grubu”nun 1994 yılında başlattığı “çevresel uygulamalar” alanındaki AR-GE çalışmalarını yürütmek üzere 26.02.1997 tarihinde kurulan AKOKS Çevre Sanayi A.Ş.\'nin katılımını takiben, “maddenin yaşam döngüsünü destekleyen yöntemler geliştirilerek: atıkların geri dönüşüm, geri kullanım, geri kazanım olanaklarının sağlanması” hedefini de öngören Ege Biyoteknoloji A.Ş.: - kalsiyum esaslı doğal kaynaklı ve doğa dostu ürünleri ile – çevre sorunlarına, ülkemiz ekonomik koşullarını göz önüne alan; çevresel ve ekonomik olarak uygulanabilir çözümler sunmakta ve - stratejik planlama anlayışı içinde - “ALKEO-F Sistemi Destekli Fosseptik Yönetimi” ve “Katı Atık Sahalarında ALKEO-C Uygulaması” gibi çağdaş geçiş dönemi seçenekleri önermektedir.

 

VİZYON

Maddenin doğal yaşam döngüsünü destekleyen yöntemler geliştirilerek: atıkların geri dönüşüm, geri kullanım, geri kazanım olanaklarının sağlanması; fosil yakıtların yerine sürdürülebilir alternatiflerinin oluşturulması; biyoteknolojinin etkin olarak kullanılması EGE BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.\'nin vizyonudur.

 

MİSYON Atıkların olumsuz çevresel etkilerini azaltacak sistemleri: - geçiş dönemi çözüm seçenekleri sunarak- stratejik yönetim anlayışı içinde planlamak; bilimsel ölçütlere göre tasarlamak; çağdaş yöntemler uygulayarak inşa etmek ve işletmek; biyodizel üretim süreçlerinde - hammadde eldesinden üretim teknolojilerine değin uzanan tüm aşamalarda - ulusal ölçekte liderliği benimsenmiş uluslararası bir oyuncu olmak; etkinliklerimizi, biyoteknolojinin sağladığı olanaklardan - etik kuralları içinde - yararlanarak gerçekleştirmek ve yeni teknolojiler geliştirmek EGE BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.\'nin misyonudur.