Karbon Sorunu; Giderimi/Azaltılması ve Enerji Sorunları. Mayıs 2012

Danışmanımız Prof. Dr. Aysen Müezzinoğlu tarafından kaleme alınan,” Karbon Sorunu; Giderimi/Azaltılması ve Enerji Sorunları” konulu makale ekte sunulmaktadır.