“Yem İçin Uygun Mikroalg Türlerinin Kaplıca/Kaynak ve/veya Evsel/Endüstriyel Atık Sularda Üretiminin Araştırılması” projemiz başarıyla sonuçlanmıştır.

“Yem İçin Uygun Mikroalg Türlerinin Kaplıca/Kaynak ve/veya Evsel/Endüstriyel Atık Sularda Üretiminin Araştırılması” isimli Tübitak/Teydeb destekli projemiz Haziran 2013 itibariyle sonuçlanmıştır. 2010-2013 yılları arasında yürütülmüş olan proje kapsamında, mikroalglerin hem hayvan yem katkı maddesi hem de atıksu arıtımında ayrı ayrı yaygın olarak uygulanmasından yola çıkılarak her iki unsurun bir araya getirildiği bir çalışma planlanmıştır. Endüstriyel atıkların çevresel bir sorun olduğu göz önünde bulundurulduğunda, mikroalgler soruna çözüm getirmekte önemli bir alternatif olarak proje kapsamında değerlendirilmiştir. Ege Biyoteknoloji A.Ş., mikroalgler konusundaki uzmanlığını çok geniş kapsamlı olan bu TEYDEB projesi ile başarılı bir şekilde tamamlamış ve çıktıları uygulamaya başlamıştır.