Foto Galeri

 • Steril koşullarda inokulasyon
 • Mikroskobik inceleme
 • Gaz kromatografi ile yağ asidi analizi
 • Küçük havuz sistemleri
 • Yarı-açık üretim sistemi
 • On-line mikroskobik takip
 • Torba reaktör kapalı üretim sistemi
 • Kapalı sistem tübüler reaktör
 • Canlı balık yemi üretim modülü
 • Freeze-dryer ile kurutulmuş biyokütle
 • Alg yağı
 • Alg kökenli biyo-yağ
 • Kompakt biyodizel ünitesi
 • Biyodizel reaktörleri
 • Mikroalgal gübre denemeleri
 • Ekibimiz