Dr. Seda Eriştürk ÖZTÜRE

Dr. Seda Eriştürk ÖZTÜRE, 2004 yılından bu yana Ege Biyoteknoloji A.Ş bünyesinde Ar-Ge müdürü olarak  çalışmaktadır. Lisans derecesini Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği' nden almış olup, yine aynı üniversitenin Biyomühendislik Bölümü'nden yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. "Haematococcus pluvialis'in Fotobiyoreaktörlerde Üretiminin Modellemesi ve Sİmülasyonu" yüksek lisans tezi ile mikroalgal biyoteknolojiye geçiş yapmış, ardından pekçok ulusal projede araştırmacı ve yürütücü olarak görev almıştır. Belçika  Wallon bölgesinin finanse ettiği uluslararası projede Türkiye'deki açık havuz  sistemindeki mikroalg üretiminin sorumlusu olarak laboratuvardan pilota geçiş sürecini planlamış,koordine etmiştir. Spirulina platensis, Tetraselmis suecica, Scenedesmus obliquus, Chlorella protothecoides gibi pekçok türün pilot üretiminde, altakım aşamalarında ve son ürün olarak değerlendirilmesinde; atıkların mikroalg üretimine entegrasyonunda bilgi ve tecrübe sahibidir. Ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelere pekçok poster, bildiri ve sunum ile katılmıştır. Üniversitelere davetli konuşmacı olarak ders vermekte, TUBİTAK'ta panelist olarak görev almaktadır.