Prof. Dr. Aysen MÜEZZİNOĞLU

ODTÜ Kimya Mühendisliği lisans (1966), Çevre Mühendisliği yüksek lisans (1976) ve Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden doktora (1978) derecelerini almıştır. 1983 yılında doçent ve 1989 yılında profesör olmuştur. Çevre Mühendisliği'nin birçok dalında ama özellikle Hava Kirliliği ve Kontrolü alanında uzmanlık sahibidir.

1970-1977 yılları arasında TÜBİTAK'ta uzman olarak ve 1977 yılından sonra da emekli olduğu 2009 yılına kadar Dokuz Eylül Çevre Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çeşitli görevlerde bulunmuş, öğrenci yetiştirmiş, ulusal/uluslararası projeler yönetmiş ve çok sayıda bilimsel kongreler düzenlemiştir. Hava Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesinin kurucu başkanıdır.

Dönemler halinde özellikle "hava kirliliği ve kontrolü", "Ege Denizi kirlilik araştırmaları", "çevre mühendiliği kimyası", "atmosfer kimyası", "iklim değişimi ve küresel ısınma", "koku kontrolü" konularında yoğunlaşarak çalışmıştır. Emeklilik dönemi çalışma konuları arasında "karbon kontrolü amaçlı alg biyoteknolojisi" yer almaktadır.

Prof. Dr. Aysen Müezzinoğlu'nun 29 adedi "web of science"ta kayıtlı olan toplam  50'den fazla uluslararası yayını vardır. Yayınlarına aldığı atıf sayısı 500 kadardır. Ulusal yayınlarıyla birlikte toplam yayın sayısı 200 kadardır. Bir adet uluslararası kitabın editörü ve çeşitli editörlü kitapların ortak yazarıdır. Ders kitabı düzeyinde ise Hava Kirliliği ve Kontrolü, Çevre Mühendisliği Kimyası ve Atmosfer Kimyası sayılmaktadır.

Halen Ege Biyoteknoloji A.Ş'de CO2 beslemeli ve atık eklemeli alg üretim modelleri konusunda danışmanlık yapmakta ve araştırmacı olarak görev almaktadır.