Yük. Biyolog Hande ORŞAHİN

2012 yılı temmuz ayından bu yana Ege Biyoteknoloji şirketinde yüksek biyolog olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimimi Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini ise İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde disiplinler arası bir bölüm olan Biyoteknolji  Bölümü'nde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi boyunca bazı gıdalarda mikrobiyolojik, fiziko-kimyasal ve duyusal analizler yapmıştır. Ayrıca çeşitli antimikrobiyal maddelerin gıdaların raf ömrüne etkilerini incelemiş, yanı sıra moleküler biyoloji üzerine çalışmalarda bulunmuştur.

Ege Biyoteknoloji A.Ş şirketinde, mikroalg kültürlerin ekimi ve üretiminden, bunların mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinden ve laboratuvardan pilot sürece geçişteki mikrobiyolojik süreçlerden sorumludur.